Domácí

Martin Konvička: Rozklad a iracionalita

S postupujícím Rozkladem je zajímavé sledovat nárůst naprosto iracionálních postojů v táboře „chřipečkářů“ – některé třeba i s reálným prazákladem (různé medicínské testy se skutečně mohou mýlit, generál Flynn i pedofil Epstein jsou/byly reálné postavy, vláda skutečně občas lže a věčně krade, zavírání hospod nepomůže při otevřených fabrikách a hranicích, ve Wuchanu skuteně dělali virologický výzkum, Bill Gates skutečně přednesl pár úvah o pravděpodobnosti pandemie…), jiné jsou zcela mimo a odkazují na časy před-vědecké, na magické myšlení Kopčema s Veverčákem, středověkých zaříkávačů a upalovačů čarodějnic.

Do druhé skupiny (ale ta hranice je tenká!) řadím apriorní odmítání vědecké metody („jsou to všechno podplacení podvodníci“), statistiky a matematiky a moderní medicíny (což je prakticky celý Antivax). Sem patří i překvapivě propracované „explanační systémy“, které to vše slijí dohromady, přidají něco středověké obraznosti a okoření kapkou moderního výraziva. Včera jsem např. četl vážně míněnou stať, podle níž za lidský krevní oběh, srdeční aktivitu a imunitu neodpovídá srdce, nervy a receptory krevních buněk (poznatky XVII – XIX. století), ale jakási hvězdná přitažlivost, kterou jsme narušili skrze chemtrails a 5G sítě (přesně si to nepamatuji, bylo to ale šílené a tvářilo se to propracovaně).

S postupujícím Rozkladem je zajímavé sledovat nárůst naprosto iracionálních postojů v táboře „chřipečkářů..

Vysvětlení prosté – že polovina každé populace má IQ a vzdělání přesně podprůměrné, pětina pak má obojí v hranicích slabomyslnosti a ignorantství – zde zjevně nestačí. Tak tomu totiž bylo vždy, a přece to lidi neodradilo používat například tramvaj (která funguje na principech moderní (přírodo)vědy, nikoli na principech magie a iluminátského spiknutí).

Útěk k magickému myšlení, sektářství, fanatismu a pohádkám všeho druhu je naopak typický pro časy krizí. Ať už v historii šlo o hladomory, morové rány, živelné katastrofy, válečné porážky či chronické hospodářské potíže, vždy se vyrojili náboženští blouznivci, fanatičtí kazatelé, sebedestruktivní sekty, sexuální výstřelky, mágové a odmítači soudobého poznání. Všichni to známe z historických filmů a knih, ale ani moderní společnost není k těmto jevům imunní. Stačí zmínit jméno jednoho iracionálního mága z doby poměrně nedávné: Adolf Hitler.

Útěk k magickému myšlení, sektářství, fanatismu a pohádkám všeho druhu je naopak typický pro časy krizí.

Zajímavější než Hitler ale je, že vlna iracionálna nezachvátila jen „lidový“ chřipečkářský tábor, žel zčásti personálně shodný s táborem „vlasteneckých“ aktivistů z poslední dekády. Navlas stejné postoje totiž léta vidíme i na druhé straně – u multikulturalistů, městské bohémy, kavárny, Pirátů, biomatek… říkejme tomu táboru, jak chceme.

Nevěříte? Stačí zmínit odmítání matematiky, statistiky a fyziky. Podle amerických BLM jde o nástroje bílé nadvlády, podle feministek nástroje patriarchálního útisku, podle biomatek a našich Pirátů o „zbytečné trápení dětí“, podle klimatických alarmistů pak o zlo, bránící záchraně Planety. Antivax postoje – tak typické právě pro různé ekologisty, biomatky, vegany, ale kupodivu i ortodoxní judaisty a radikální muslimské kazatele. Až eugenickou adoraci imunity – opět jsme u vegetariánů, ekologistů, hnutí za domácí porody a podobně. Hvězdným dílem iracionality na této straně spektra pak je genderismus s jeho vírou v „gender“ nezávislý na biologickém pohlaví, menstruující muženy, mužuže v dívčích tělech a podobné, žel vůči pokračování lidského rodu vražedné, pitomosti.

Hvězdným dílem iracionality na této straně spektra je genderismus s jeho vírou v „gender“ nezávislý na biologickém pohlaví…

Protože věci výše uvedné hlásají klidně i lidé vysokoškolsky vzdělaní, nepůjde o prostou tupost niternou, ale o tupost sociálně podmíněnou a posilovanou. O projev onoho Rozkladu, který zasahuje oba společenské extrémy (a byl zde už před Covidem a projevoval se v takových jevech, jako bylo nezvládnutí migrační krize, popření samotných základů západní kultury, nebo odmítání vlastních kořenů, národa, barvy pleti či odkazu rodičů).

Vzdor této „objektivní“ situaci vidím velké zavinění u vědců (inženýrů, novinářů, mediálních nabobů, kapitánů průmyslu…), tedy u lidí racionálních, na raciu i existenčně závislých, lidech, které si společnost vlastně platila, aby byli nositeli a pěstiteli dominantní (tj., osvícenské, racionalistické) kultury. Na covidové krizi se to perfektně odhalilo. Vědecko-technická Elita (nikoli „jelita“, teď skutečně myslím profesory, vynálezce, konstruktéry, přednosty klinik, šéfredaktory odborných časopisů…) postrádá nástroje, jak racionální postoje komunikovat zbytku společnosti. Je to vidět třeba na (jinak chvályhodné) iniciativě Sníh – její členové se snaží jednat s vládou, snaží se vzdělávat jiné lidi, ale netuší, že pro značnou část občanů už jsou racionální argumenty ztraceny, že věda (ta skutečná) je vlastně v uzavřené myšlenkové bublině, z níž na náměstí neproniká skoro nic – stejně jako oni netuší o zoufalství těch z náměstí.

Vědecko-technická elita postrádá nástroje, jak racionální postoje komunikovat zbytku společnosti.

Hodně jsou na vině média (která se léta bavila prostoduchostí svých konzumentů, současně však tu prostoduchost pěstovala) a na vině jsou politicko-vládní špičky. Politická věrchuška vědcům po léta „platila výpalné“ (bádej si, vyplňuj formuláře, něco si v čerty publikuj, hlavně, že nezacláníš), aniž by si uvědomovala , že ti vědci jsou nositeli jakési úrovně poznání a mají být v případě krizí vyslyšeni, nikoli oslyšeni.

Nemám ale na mysli „vinu“ hmatatelně justiční – jen vinu přenesenou, další z příznaků Rozkladu. Společenské složky (a to tak, že všechny) prostě zapomněly, jaká je jejich funkce, od čeho ve společnosti jsou, kdo má v okamžiku krize hrát jakou roli.

Nenabízím východisko, ani nikoho nesoudím. Jen ukazuji na jevy, s nimiž se budeme muset nějakým způsobem popasovat. Protože dokud tak neučiníme, bude Rozklad postupovat.