Svět podle lepšolidí

Na prahu občanské války ve Francii

Francie povstává proti globální tyranii: Vzbouřené generály podpořily tisíce vojáků a policistů a čtvrt milionu občanů. Většina národa si přeje tvrdý zásah proti islamistům. Osvobodí „generace ohně“ celou Evropu?

VÁCLAV DANDA komentuje dopis francouzských vojáků a policistů v aktivní službě, kteří se statečně postavili na obranu nejen své země, ale celé skomírající západní civilizace

Přibližuje se Francie k občanské válce? Ona fakticky už začala – zatím jako „studená“. Poté, co před třemi týdny 20 vysokých generálů ve výslužbě vyzvalo prezidenta Macrona a jeho bruselské politické elity, aby zakročily proti islamistům a zničujícímu antinárodnímu multikulturalismu a zastavily rozklad Francie, se na jejich stranu přidali tento týden i vojáci a policisté v aktivní službě – a především velká část veřejnosti.

Prezident Macron v čele tamní páté kolony globalistů je zjevně překvapen, že jeho plán na konečnou likvidaci posledních zbytků tradiční Francie u občanů narazil. Už to vypadalo, že – stejně jako v Německu či Španělsku – se „salámovou metodou“ podaří veřejnost držet ve stavu polobezvědomí, než náhle zjistí, že již není ve Francii ale v chalífátu. Poslední ránu tomu měl dát „kovidismus“ s totálním vymazáním zbytků občanských práv a svobod. Jenže stal se pravý opak.

Již to nelze dusit

Po dopisu generálů zařídil Macron narychlo schválení tzv. antiteroristického zákona ve snaze uchlácholit rozezlenou veřejnost a vzít vlasteneckým generálům vítr z plachet. Dnes po téměř měsíci vidíme, že tento falešný manévr neměl šanci na úspěch.

Většina vojáků a policistů stejně jako drtivá většina francouzské veřejnosti tuto lest prohlédla a ve svých požadavcích ještě přitvrdila. V druhém dopise (byl zveřejněn symbolicky na Den vítězství nad Německem 9. května opět v časopise Valeurs Actuelles) vojáci v aktivní službě hrozí, že pokud nebude okamžitě zastavena islamizace Francie, multikulturní experimenty a podniknuta rázná opatření v oblasti bezpečnosti, svrhnou zrádcovskou politickou reprezentaci, a nastolí v zemi opět civilizaci.

Tentokrát se již politické elity nesnažily výzvu armády tak jako v prvním případě ignorovat, neboť si uvědomují, že situace je opravdu vážná. A nejde jen o to, že politicky nahrává předsedkyni Národního sdružení Marine Le Penové, jejíž preference stouply za poslední měsíc téměř o deset procent a do prezidentských voleb (budou se konat příští rok) půjde s ještě větší šancí porazit Macrona, kterému podpora setrvale klesá.

Kromě politické roviny, jde o ještě důležitější rozměr celé výzvy. K původnímu dopisu 20 generálů se přihlásily desítky tisíc příslušníků ozbrojených složek. A výzvu tentokrát již četly miliony Francouzů, kteří s ní vyjádřili sympatie. Dokonce i podle průzkumů oficiálních médií většina občanů souhlasí s tím, aby armáda převzala moc v zemi a svrhla neoblíbeného prezidenta Macrona s celou jeho globalistickou klikou. Nic nepomohly výhrůžky ministryně obrany Florence Parlyové, která zasloužilé generály chtěla degradovat a pohnat před vojenský soud.

Rozbuška

Nakonec jí tento krok kolegové ve vládě rozmluvili, neboť by se mohl snadno stát rozbuškou ke skutečnému povstání. Jenže tam země stejně směřuje. Vláda dosáhla jen toho, že se z válečných vysloužilců stali hrdinové národa, na které si Francouzi nenechají sáhnout. Masová podpora pro vojenský převrat šokovala nejen všechny vládní politiky ve Francii, ale také jejich komplice v Bruselu.

Je totiž jasné, že nezbytnou podmínkou pro poslední fázi proměny historických států EU skrze africké migranty je zastrašení původního obyvatelstva oslabeného umělou epidemií natolik, aby se sociálně-inženýrskému experimentu podvolilo. Francouzský příklad vzbouřené armády však ukazuje, že překážkou se kterou nová aristokracie nepočítala, jsou národu věrné vojenské a bezpečnostní složky, které drží v rukou faktickou moc ve státě.

Na rozdíl od kolaborantských šedých myší z bruselské byrokracie a jejich domácích pátých kolon jsou to většinou lidé činu, kteří prošli ohni bojů a mají charisma, čest a odvahu, vlastnosti, s nimž se při projektu odstátnění a odnárodnění Evropy nepočítá.

V dopise se tato „mladá vojenská generace“ označuje za dědice slavných francouzských tradic a vysoké generály, kteří celou vzpouru proti současným globálním elitám zorganizovali, považuje za své vzory. Pod dopisem nejsou z pochopitelných důvodů konkrétní jména armádních velitelů, kteří výzvu iniciovali, ale od 9. května se k ní připojilo více jak čtvrt milionu francouzských občanů.

Snad největší strach mají francouzské vládní elity z revoluce, která by je mohla smést. Ale opět – jde o víc: výzva vojáků v aktivní službě navazující na výzvu generálů, se může stát rozbuškou, která zažehne oheň vzpoury nejen ve Francii, ale v celé porobené Evropě.

Jde o přežití

„Naši starší přátelé jsou vojáci, kteří si zaslouží respekt. Jsou to generálové a vlastenci, jejichž čest jste pošlapali v posledních týdnech. Jsou to tisíce služebníků Francie, kteří podepsali otevřený dopis se zdravým úsudkem, vojáci, kteří věnovali své nejlepší roky, ochraňovali naši svobodu, když se podřizovali vašim rozkazům. A vy jste se k nim zachovali jako ke vzbouřencům, přestože jejich jediná vina spočívá v tom, že milují svoji zemi a rmoutí se nad jejím očividným pádem. Je tedy na nás, kteří jsme v aktivní službě, abychom se do věci vložili,“ píší v úvodu dopisu vládě a prezidentovi aktivní vojáci na obranu svých generálů, které se Macronova vláda pokusila v uplynulých týdnech zdiskreditovat.

„Staří generálové mají pravdu. Vidíme násilí v našich městech a vesnicích a rozdělení země ve veřejném prostoru. Jsme každodenně svědky toho, že nenávist k Francii a její historii se stává normou. S tím se nikdy nesmíříme. Pokud vypukne občanská válka, armáda na našem vlastním území zajistí pořádek, protože o to bude národem požádána. Do tak hrozné situace se nikdo nechce dostat – ani my, ani naši předchůdci – ale je třeba říci, že ve Francii je skutečně zaděláno na občanskou válku – a vy to velmi dobře víte,“ varují před neudržitelnou situací v zemi příslušníci francouzských ozbrojených sil.

Statistiky jim dávají za pravdu. Jen v prvním čtvrtletí roku 2021 policie napočítala 727 policistů zraněných či zabitých při policejních operacích. Podle policejních záznamů bylo v loňském roce ve službě zraněno 8719 policistů a četníků.

Jsme tím, čemu média říkala „generace ohně“. Muži a ženy, aktivní vojáci, všech druhů vojsk a policisté ve službě a milujeme naši zemi. To je naše jediná motivace. A pokud se ze zákona nemůžeme vyjádřit s odkrytou tváří, je stejně nemožné mlčet.V Afghánistánu, Mali, Středoafrické republice a v dalších zemích zažila řada z nás palbu nepřátel. Někteří z nás tam nechali své kamarády. Šli jsme s kůží na trh, abychom zničili islamismus, kterému vy v naší zemi ustupujete. To musí skončit. 

Téměř každý z nás absolvoval operaci Sentinel (uskutečnila se v roce 2015 jako odpověď na teroristické útoky, které na začátku toho roku otřásly Francií a zúčastnilo se jí 10 tisíc vojáků a téměř 5 tisíc policistů poz. red.). Na vlastní oči jsme viděli vydrancovaná a opuštěná předměstí odkud lidé utekli a která jsou dnes obývaná pouze kriminálníky a migrantskými gangy. Sledovali jsme marné pokusy začlenit islamisty do naší společnosti, pro které Francie nic neznamená a kteří mají pro naše hodnoty pouze slova výsměchu, opovržení a nenávisti.

Jsme si vědomi toho, že být v ulicích v uniformě, je čím dál nebezpečnější a že jsme potenciální terče a oběti teroristů, přesto jsme povinni bránit naše spoluobčany, dokud jsme takové obrany schopni. Možná si myslíte, že by armáda neměla do těchto věcí zasahovat, ale opak je pravdou. Protože jsme při hodnocení situace apolitičtí, poskytujeme objektivní pohled na současný stav. Podobnou situaci vidíme i v mnoha dalších evropských zemích, které jsou tak jako naše země v krizi a těsně před zhroucením. Po vašich vládách všude panuje jen chaos a násilí.

Pokud napadáte dopis našich generálů, místo abyste uznali pravdivost jejich sdělení, jste zbabělci, kteří se snaží pouze umlčet francouzské občany a znovu je oklamat. Pokud chcete sankcionovat každého, kdo s vaším jednáním vyjádří v armádě nesouhlas, musíte být zcela zvrácení. Zbabělost a podvod není naší cestou. Naopak, armáda je místem, kde k sobě mluvíme pravdivě, protože bezprostředně riskujeme své životy. 

Apel našich starších generálů, bude mít dostatečnou odezvu ,o tom nepochybujte. Oni udělali z naší země to, čím je, střežili její území, bránili její kulturu, vydávali nebo přijímali rozkazy na její obranu. Bojovali i za vás, aby se nakonec Francie stala státem, který selhal? Který nahrazuj​_e vládu lidu brutální tyranií proti nejlepším synům Francie, kteří ji chtějí varovat?

Konejte, dámy a pánové. Tohle není doba na předpřipravené formulace či mediální pokrytí.

Jde o přežití naší země, vaší země.

Co k tomu dodat? Asi jen proslavené a pozapomenuté: V Paříži za Prahu!

Zdroj.

Václav Danda