Zahraničí

Skutečná agenda B3W-NATO

Pepe Escobar: Západ je nejlepší … Západ je nejlepší … Dostaň se sem a my uděláme zbytek. Jim Morrison, The End.

Těm z vás, kteří jste nechtěli louskat komuniké ze summitu NATO, předložím stručná fakta: Rusko představuje „akutní hrozbu“ a Čína je „systémová výzva“.

NATO je samozřejmě jen banda nevinných dětí, které si staví hrady z písku.

To bylo v době, kdy baron Hastings Lionel Ismay, první generální tajemník NATO, hlásal, že cílem transatlantické aliance je: „nevpustit Sovětský svaz dovnitř, udržet Američany uvnitř a Němce držet na uzdě“.

Remix Raging Twenties (tj. kniha „Raging Twenties: Great Power Politics Meets Techno-Feudalism in the Era of COVID-19“, kterou napsal Pepe Escobar, pozn. překl.) zní: „udržet Američany uvnitř, EU držet na uzdě a mít Rusko a Čínu pod kontrolou“.

Takže Severoatlantická organizace (kurzíva přidána) nyní přesídlila do celé Eurasie a bojuje proti tomu, co označuje jako „hrozby z Východu“. Nuže, to je krok za Afghánistánem – průsečíkem střední a jižní Asie – kde organizaci NATO bez dlouhých cavyků pokořila banda Paštunů s kalašnikovy.

Hlavní hrozbou zůstává Rusko – v komuniké je zmíněno 63krát. Současný nejvyšší šéf NATO Jens Stoltenberg tvrdí, že NATO nebude pouze „zrcadlit“ Rusko: de facto ho vyčerpá a obklíčí mnohonásobnými bojovými formacemi, neboť „nyní jsme realizovali největší posílení naší kolektivní obrany od konce studené války“.

Komuniké je neoblomné: jediná cesta pro vojenské výdaje vede vzhůru. Kontext: celkový „obranný“ rozpočet 30 členů NATO vzroste v roce 2021 o 4,1%, takže dosáhne závratné výše 1,049 bilionu dolarů (726 miliard dolarů od USA, 323 miliard dolarů od nejrůznějších spojenců).

„Hrozeb z Východu“ je koneckonců mnoho. Pokud jde o Rusko, jsou tam všechny ty hypersonické zbraně, které vyvádí z míry generály NATO; rozsáhlá cvičení v blízkosti hranic členů NATO; neustálé narušování vzdušného prostoru; vojenská integrace s tím „diktátorem“ v Bělorusku.

Pokud jde o hrozby ze strany Číny – Jihočínské moře, Tchaj-wan, Indo-Pacifik celkově – to bylo na G7, aby přišla s nějakým plánem.

Vstupte do „zeleného“, „inkluzivního“ projektu „Vybudujme spolu lepší svět (Build Back Better World, B3W)“, který byl navržen jako západní „alternativa“ k iniciativě „Jedno pásmo, jedna cesta“ (BRI). B3W respektuje „naše hodnoty“ – přičemž klaunský britský premiér Boris Johnson si nemohl odpustit poznámku, že jde o budování infrastruktury „genderově neutrálnějším“ či „ženským“ způsobem – a dále ještě odstraní z dodavatelských řetězců zboží, které je vyrobeno nucenou prací (kód pro čínskou oblast Sin-ťiang).

Bílý dům má svou vlastní verzi B3W: je to „hodnotné a transparentní partnerství v oblasti infrastruktury s vysokým standardem“, které bude „mobilizovat kapitál ze soukromého sektoru ve čtyřech oblastech – klima, zdraví a bezpečnost zdraví, digitální technologie a rovnost pohlaví – s urychlujícími investicemi z našich vlastních rozvíjejících se institucí“.

Počáteční „urychlující investice“ do BW3 byly odhadnuty na 100 miliard dolarů. Nikdo však neví, jak budou tyto finanční prostředky přicházet od “rozvíjejících se institucí“.

Zkušení pozorovatelé z globálního Jihu mají za to, že je bude v podstatě poskytovat MMF/Světová banka formou „zelených“ půjček, vázaných na investice ze soukromého sektoru na vybraných rozvíjejících se trzích s vidinou zisku.

Bílý dům trvá na tom, aby „B3W měl globální dosah, od Latinské Ameriky a Karibik až po Afriku a Indo-Pacifik“. Všimněte si neskrývané snahy vyrovnat se dosahu iniciativy BRI.

Ze všech těchto „zelených“ zdrojů a nových logistických řetězců, které budou financovány pomocí nějaké obměny centrálních bank, sypajících helikoptérové peníze, budou mít v konečném důsledku prospěch členové G7, rozhodně ne Čína.

A „ochráncem“ těchto nových „zelených“ geostrategických koridorů bude – kdo jiný? – NATO. To je přirozený důsledek „globálního dosahu“, který zdůrazňuje agenda NATO 2030.

NATO jako ochránce investic.

Již nyní se množí „alternativní“ infrastrukturní systémy, zaměřené na to, aby zabraňovaly „ruskému šikanování“ a „čínskému vměšování“ do EU. To je případ Iniciativy trojmoří, v jejímž rámci má 12 členských států EU z východní Evropy lépe propojit Jaderské, Baltské a Černé moře.

Tato iniciativa je chabou kopií čínského mechanismu 17+1, jehož cílem je integrovat východní Evropu v rámci BRI – v tomto případě je nutí vybudovat velmi drahou infrastrukturu, aby mohly přijímat velmi drahé energetické importy z Ameriky.

Ofenzíva proti „hrozbám z Východu“ je odsouzena k neúspěchu.

Dmitrij Orlov podrobně popsal, jak „Rusko vyniká v budování a provozování obrovských energetických, dopravních a výrobních systémů“, a jak se souběžně s tím „technosféra… v tichosti přemístila a nyní mezi Moskvou a Pekingem probíhá čilá telekomunikace“.

Jak každý počítačový maniak ví, Čína je v oblasti 5G daleko napřed a je nejvýznamnějším trhem s čipy na světě. A nyní čínský zákon proti zahraničním sankcím – schválený těsně před zasedáním G7 v Cornwallu – „ochrání“ čínské společnosti před „jednostrannými a diskriminačními opatřeními, uvalenými cizími zeměmi“ a americkou „daleko sahající jurisdikcí“, čímž donutí „atlantistický“ kapitál, aby si vybral.

Je to právě Čína coby rostoucí globální mocnost, která ve skutečnosti navrhla „alternativu“ globálnímu Jihu, protiváhu k nekonečné dluhové pasti MMF/Světové banky za poslední desítky let. Iniciativa BRI je velmi komplexní, dlouhodobě udržitelná obchodní/investiční strategie s potenciálem integrovat rozsáhlé oblasti globálního Jihu.

To přímo souvisí se slavnou teorií předsedy Mao Zedonga o rozdělení tří světů; důraz, který byl tehdy kladen na postkoloniální Hnutí nezúčastněných zemí (NAM), jehož byla Čína oddaným stoupencem, nyní zahrnuje celý globální Jih. Nakonec je to vždy o suverenitě proti neokolonialismu.

Plán B3W je západní, v podstatě americkou reakcí na BRI: snaží se zmařit co nejvíce projektů, přičemž neustále klade Číně nějaké překážky.

Spojené státy stěží vyrábí takové produkty, na rozdíl od Číny nebo Německa, které chce globální Jih kupovat; výroba tvoří pouze 5 % americké ekonomiky, kterou v podstatě podepírá americký dolar jako rezervní měna a – zmenšující se – impérium základen Pentagonu.

Čína chrlí deset špičkových inženýrů na jednoho amerického „finančního experta“. Čína zdokonalila to, co dvojjazyčně hovořící techničtí experti znají jako efektivní systém, který vytváří rozvojové plány SMART (specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově změřitelné) a realizuje je.

Představa, že se země globálního Jihu nechají přesvědčit, aby upřednostnily B3W – což by byla přinejlepším bezvýznamná PR akce – před BRI, je naprosto směšná. Přesto bude aliance NATO regulována tak, aby aktivně chránila investice, které se řídí „našimi hodnotami“. Jedna věc je jistá: poteče krev.

Zdroj

Překlad