Top

Tajná zpráva o nové dani, která jako smrt bere všechno

Satira – Literární útvar ohrožený vyhynutím. Tak dokud to ještě jde…

V minulém týdnu vyšla najevo tajná zpráva, která doporučuje použití nové daně, jejíž koncept je tak důmyslný, že umožňuje zdanit všechno bez většího odporu obyvatelstva. Jedna z kopií zprávy unikla na veřejnost.

Díky zákonu o svobodném přístupu k informacím byla na sociálních sítích zveřejněna zpráva cinktanku „Chráníme správnou demokracii“. Bohužel záhy byl účet na Twitteru, na kterém byla dostupná, zablokován, neboť podle nového nařízení je dezinformací všechno, co vybrané organizace placené státem za dezinformaci označí. 

Nicméně několik kopií zprávy se dochovalo na podzemních serverech. V úvodu zprávy její autoři shrnují, jaké daně má v současnosti vláda k dispozici a jaké jsou jejich nevýhody. 

Každá daň daní jenom něco

Daň z přidané hodnoty, která daní veškeré pohyby zboží a služeb v ekonomice a kterou samozřejmě na konci zaplatí občan v ceně toho, co si kupuje, má tu nevýhodu, že daní pouze spotřebu. Pokud se lidé uskromní a svoji spotřebu omezí, platí menší daně.

Spotřební daň daní výrobky, které si lidé nedokáží odřeknout, například benzín, cigarety a alkohol. Vysoká závislost na jejich spotřebě tak umožňuje zdanit jejich nákup dvakrát, a proto stát přidal k dani z přidané hodnoty ještě spotřební daň. Ale pozor, spotřební daň trpí stejným nedostatkem jako daň z přidané hodnoty. Omezí-li lidé svoji spotřebu, není jak jim vytáhnout peníze z kapsy.

Polovina, co jako polovina nevypadá

Daň z příjmu spolu s odvody na pojištění je velmi důmyslně konstruovaná daň, protože aniž by si toho lidé na pásce všimli, dostanou zhruba polovinu toho, co za ně zaplatí zaměstnavatel. Daň z příjmu daní ale pouze aktuální příjem a jen u osob, které zrovna nějaký příjem mají. Nedosáhne na to, co si kdo vydělal v minulosti, a na toho, kdo zrovna žádný příjem nemá.

Navíc mají všechny daně jednu velkou nevýhodu. Jejich změnu nebo zavedení musí schválit parlament a následně senát a prezident. To nemusí být úplně jednoduché a může to trvat.

Utajená daň

Proto zpráva cink tanku Chráníme pravou demokracii navrhuje, ať vlády zavedou univerzální daň, která daní všechno. Navrhují název UFO jako zkratku pro Utajenou Flexibilní Obecnou daň. Má řadu výhod, které ostatní daně nemají. Její zavedení není nutné schvalovat žádnými orgány, které jsou volené lidmi. Stačí pozvolna a pomaličku dostat do oběhu více peněz, než je zdrávo. Způsobů, jak to udělat, je více. Peníze lze tisknout nebo dostat do oběhu prostřednictvím deficitních rozpočtů, které financuje státní banka. V podstatě v utajení.

Zásadní výhoda UFO daně je, že daní všechno. Nelze se jí vyhnout. Daní spotřebu, protože zdražuje zboží. K jeho ceně je připočítána kromě DPH ještě UFO přirážka. Výše UFO přirážky je flexibilní. Záleží, kolik peněz se natiskne.

UFO daň snižuje čistý aktuální příjem stejně jako daň z příjmu. Z té samé výplaty vyžije rodina čtyři týdny místo původních šesti. Výhoda UFO daně je, že není na pásce už vůbec vidět a že se nespokojí s aktuálním příjmem.

UFO daň zatíží nejen příjem aktuální, ale dosáhne na všechny příjmy, které si občan v minulosti vydělal a uspořil. Bez milosti. Neexistuje časový limit, za který by UFO daň nedosáhla. Co leží naspořeno na účtech a není nějakým způsobem chráněno, což je velmi obtížné, je zdaněno. Za stejné úspory lze najednou koupit dovolenou jednu místo původních dvou.

Proto se jedná o daň obecnou, která daní spotřebu, aktuální příjem a všechny příjmy minulé.

Ideální na snížení dluhů

Pro stát představuje UFO daň jednoduchý způsob, jak snížit svoje dluhy nashromážděné v době smělého rozhazování. Občan, který své naspořené peníze v hodnotě jednoho auta půjčil státu, dostane při splacení dluhu sice peněz více, ale koupí si za ně jenom polovinu stejného auta. Stát snížil reálně svoje dluhy na polovinu, protože nemusí vracet auto celé, ale jenom jeho polovinu. Tu, kterou nemusí vracet, sebral v utajení občanovi.

Více moci státu

Ale to zdaleka není všechno. UFO daň výrazně posílí mocenskou pozici státu tím, že oslabí nezávislou střední třídu zvyklou postarat se sama o sebe. Ta je vždy a všude největším protivníkem vlády, která jí chce říkat, jak má žít. Ale najednou je výrazně oslabena. Úspory, které jí dávaly nezávislost, mizí před očima jako tající sníh na jaře. Při boji o zajištění rodiny jdou potom ostatní záležitosti mírně stranou.

Další část populace uvrhne daň do chudoby a ještě silnější závislosti na státu. Nejbohatších vrstev se dotkne nejméně, protože při větších částkách peněz je snazší nalézt před ní nějaké útočiště.

Proto také cinktank Chráníme správnou demokracii shrnuje svoje doporučení pro vládu, která chce více pravomocí zasahovat lidem do života, do jednoduchého hesla: „Zbavte je nezávislosti, něčím je vystrašte, ideálně nějakou katastrofickou předpovědí, a pak si řekněte o větší pravomoce. Ještě vám je rádi dají!“

Věděli to již před 400 lety

Již před 400 lety odhalil nebezpečí UFO daně španělský mnich Juan de Mariana a ve svých knihách ji nazval znehodnocením měny neboli inflací. Důrazně před ní varoval. Proto ho také okamžitě šoupli do tmavé cely a obvinili z celkem 13 zločinů včetně zločinu dezinformace.

D. Tolar

Zdroje – Statistický úřad