Domácí

Uvažování elit je pro smrtelníky neuvěřitelné

Svět se mění a mnoho událostí postrádá na první pohled logiku. Přestože se i v minulosti děly věci, kterého lze z dnešního pohledu hůře chápat, vždy to bylo něco v konečném stádiu vysvětlitelného. Celou naší historii provázely boje a války o moc, území a majetek. Je to vcelku jednoduché vyjádření povahy lidstva. S moderní dobou a stoupající inteligencí by se dalo očekávat, že si dokážeme vytvořit prostředí, ve kterém už budou války zbytečné. Jenže touha pomoci, bohatství a slávě je v nás zakódovaná navždy a rozdíl je jen v tom, jak se projevuje.

Dnes Vám přinese text, který je přisuzován Johnovi D. Rockefellerovi. Zcela upřímně, nemáme žádný důkaz, že to řekl. Ale pokud se nad těmito slovy zamyslíte a pořádně se rozhlédnete, dojde Vám, že to říkat ani nemusel. Jde o realitu posledních let a opět upřímně řečeno, nic nevystihuje rozdíl mezi top-elitami a zbytkem lépe než právě toto. My tu nadáváme na Babiše, Kalouska, Merkelovou, to jsou však jen zaplacení pěšáci na šachovnici světa.  Oni pouze plní zadání, ke kterému jsou přeurčeni. To není žádná konspirace. Pokrevní linie nejbohatších rodin se dá nalézt a pravdou je, že mezi sebe nikoho nepouští, byť výjimky existují. V tu chvíli dochází k jejich izolaci, viz princ Harry se svou plebejskou manželkou Megan. Tušení souvislostí dělá z jedněch blázny, z jiných smutné hrdiny své doby. Ostatně i aktuální dění v USA ukazuje, že když se chce někdo strůjcům světových pořádků míchat do řemesla, skončí špatně. J.F.Kennedy je toho důkazem a nynější snaha ožebračit Trumpa a nechat ho padnou na kolena také. V USA není zdaleka po boji, ale možný vývoj má různé parametry. A teď ta slova jednoho ze strůjců světového chaosu.

TEXT PŘEVZATÝ OD JOHNA D. ROCKEFELLERA
„Udržujme jejich životy krátké a jejich mysl slabou, zatímco budeme předstírat, že děláme pravý opak. Naše znalosti o vědě a technologii využijeme jemně, aby nikdy neviděli, co se děje. Budeme používat měkké kovy, akcelerátory stárnutí a sedativa v potravinách, ve vodě i ve vzduchu. Budou pokryti jedy, kamkoli se obrátí.
Díky měkkým kovům přijdou o rozum. Slíbíme, že najdeme lék z našich mnoha fondů, a přesto jim dáme více jedu. Chemické jedy budou vstřebávány pokožkou idiotů, kteří věří, že určité hygienické a kosmetické produkty, prezentované skvělými herci a hudebníky, přinesou věčné mládí na jejich tváře a těla, a skrze jejich žíznivá a hladová ústa zničíme jejich mysl a reprodukční orgány. Jejich děti se narodí jako zdravotně postižené a deformované, a my tuto informaci skryjeme.
Jedy budou ukryty ve všem kolem nich, v tom, co pijí, jí, dýchají a nosí. Musíme být důmyslní v rozdělování jedů, protože vidí daleko. Naučíme je, že jedy jsou dobré – s vtipnými obrázky a hudebními tóny v televizi. Ti, které sledují, k tomu budou nápomocni. Najmeme je, aby prosadili naše jedy.
Uvidí, že naše výrobky jsou použity ve filmu a zvyknou si na ně a nikdy nepoznají jejich skutečný účinek. Až porodí, vstříkneme jedy do krve jejich dětí a přesvědčíme je, že jim pomáháme! Začneme brzy, dokud je jejich mysl nevyvinutá, zaměříme na jejich děti s tím, co děti nejvíce milují, na sladké věci.
Když se jim pokazí zuby, naplníme je kovy, které zabijí jejich mysl a ukradnou jejich budoucnost. Když byla ovlivněna jejich schopnost učit se, vytvořili jsme léky, díky kterým budou ještě více nemocní, a které způsobí další nemoci, na které vytvoříme další léky. Uděláme je poslušnými a slabými před námi, před naší mocí. Budou mít deprese, budou pomalí a obézní, a až k nám přijdou pro pomoc, dáme jim další jed.
Jejich pozornost zaměříme na peníze a materiální statky, aby se nikdy nespojili se svým vnitřním já. Rozptýlíme je smilstvem, vnějšími radovánky a videohrami, aby nikdy nebyli v Jednotě se vším. Jejich mysl bude patřit nám a udělají, co jim řekneme. Pokud odmítnou, najdeme způsoby, jak implementovat technologii, která jim změní mysl.
Strach použijeme jako zbraň. Dosadíme jejich vlády, a v rámci nich nastolíme opozici. Budeme vlastnit obě strany. Vždy budeme skrývat svůj cíl, ale budeme pokračovat v našem plánu. Udělají tu práci za nás a my budeme prosperovat z jejich dřiny.
Naše rodiny se nikdy nebudou míchat s jejich. Naše krev musí být čistá (protože je). Donutíme je, aby se navzájem zabíjeli, když se postaví proti nám.
Budeme je udržovat oddělené od Jednoty skrze dogma a náboženství. Budeme kontrolovat všechny aspekty jejich života a říkat jim, co si mají myslet a jak. Vedeme je laskavě a necháme je věřit, že se vedou sami.
Budeme mezi nimi podněcovat nevraživost prostřednictvím našich frakcí. Když mezi nimi svítí světlo, uhasíme ho výsměchem nebo smrtí, která nám nejlépe vyhovuje. Donutíme je roztrhat jejich srdce na kusy a zabíjet vlastní děti. Toho dosáhneme pomocí nenávisti jako našeho spojence, hněvu jako našeho přítele. Nenávist je zcela oslepí a nikdy neuvidí, že v jejich konfliktech budeme jejich vůdci.
Budou se zabíjet navzájem. Budou se koupat ve vlastní krvi a zabíjet sousedy, dokud uvidíme, že jsou proti nám.
Z toho budeme mít velký prospěch, protože nás neuvidí, protože nás nevidí. Budeme dál prosperovat z jejich válek a jejich úmrtí.
Budeme to opakovat, dokud nebude dosaženo našeho konečného cíle. Budeme je dál nutit žít ve strachu a hněvu, budeme jim dávat obrázky a zvuky. Použijeme všechny prostředky, které máme. Naše prostředky nám zajistí jejich práce. Donutíme je nenávidět sebe a své sousedy.
Vždy před nimi budeme skrývat božskou pravdu, že jsme všichni jedno. To nesmí nikdy vědět! Nikdy nesmí vědět, že barva je iluze, musí vždy věřit, že nejsou si rovni. Krok za krokem, kapku po kapce postoupíme k našemu cíli. Převezmeme jejich půdu, zdroje a bohatství, abychom nad nimi mohli vykonávat kontrolu. Oklameme je, aby přijali zákony, které ukradnou i tu malou svobodu, kterou mají. Vytvoříme peněžní systém, který je navždy uvězní a udrží je a jejich děti v dluzích.
Když je společně zakážeme, obviníme je ze zločinů a světu předneseme jiný příběh, protože budeme vlastnit všechna média. Naše sdělovací prostředky využijeme ke kontrole toku informací a jejich pocitů v náš prospěch. Když se proti nám postaví, rozdrtíme je jako hmyz, protože jsou méně než to. Budou bezmocní s tím cokoliv udělat, protože nebudou mít zbraně.
Některé z nich najmeme, aby prováděli naše plány, slíbíme jim věčný život, ale ten nikdy mít nebudou, protože nejsou z nás. Rekruti budou nazýváni ′′ iniciovanými ′′ a budou naočkovaní, aby uvěřili falešným obřadům průchodu do vyšších říší. Členové těchto skupin si budou myslet, že jsou jedni z nás, ale nikdy nepoznají pravdu.
Nikdy se nesmí dozvědět tuto pravdu, protože by se obrátili proti nám.
Za svou práci budou odměněni pozemskými věcmi a velkými tituly, ale nikdy se nestanou nesmrtelnými a nikdy se k nám nepřidají, nikdy nedostanou světlo a nebudou cestovat mezi hvězdy. Nikdy nedosáhnou vyšších říší, protože jejich zabití zabrání přechodu do říše osvícení. Tohle nikdy nezjistí.
Pravda bude před nimi skryta, tak blízko od nich!
Ach ano, iluze svobody bude tak skvělá, že se nikdy nedozví, že jsou našimi otroky.“

Zdroj