Svět podle lepšolidí

V Egyptě budou ženy nově považovány za právně nezpůsobilé

Dosud sekulární muslimské země nyní stále častěji postupně přechází na právo šaría. Země (či jejich regiony) jako je Turecko, Malajsie, FilipínyIndonésie či Thajsko nyní následuje Egypt.

Egypťanka je právně nezpůsobilá osoba, která nemá právo cestovat mimo zemi nebo rozhodovat o základních záležitostech svých dětí bez předchozího souhlasu muže. Tak hovoří nový návrh zákona o osobním statusu, který nedávno způsobil pozdvižení po celém Egyptě.

V den, kdy svět slavil Mezinárodní den žen, egyptský kabinet, do kterého bylo překvapivě zapojeno i osm ministryň, nedávno schválil to, co obhájci ženských práv označili za poněkud regresivní zákon, který zbavuje ženy práv, jichž se v posledních desetiletích zmocnily.

45stránkový návrh zákona, který 23. února zveřejnily místní nezávislé noviny Youm 7, které jsou známé svou loajalitou k vládě, byl postoupen dolní komorě parlamentu ke schválení.

Egyptská žena je již více než sto let vystavena legislativním změnám. V roce 1915 se výbor vysoce postavených islámských učenců pokusil vytvořit zákon o osobním statusu v souladu se čtyřmi školami islámského myšlení v rámci „fiqh“ (judikatury), ale nepodařilo se mu dosáhnout konkrétního výsledku.

O pět let později tehdejší Azharský velký imám Mohamed Abduh navrhl osvícený zákon, který mimo jiné upravoval manželství a rozvody.

Až v roce 1929 byl přijat egyptský zákon o osobním stavu, přičemž v průběhu let se objevily postupné změny. Současný zákon nebyl od roku 2000 změněn.

Jaké změny přináší nový zákon?

Žena je muži podřízena a podle návrhu zákona nemá právo na ratifikaci manželství bez přítomnosti mužského opatrovníka bez ohledu na její věk nebo sociální status.

Zatímco někteří islámští učenci vydali „fatvu“ (náboženský příkaz), že dospělá žena starší 21 let má právo se vdát sama, mnoho dalších tuto myšlenku odmítlo a trvalo na tom, že musí existovat mužský opatrovník, který by manželství schválil.

Nejen to, mužský opatrovník má právo podat žalobu a manželství ženy právně zrušit do jednoho roku od jeho registrace, a to buď z důvodu sociální nerovnosti, nebo proto, že se vdala proti jeho vůli. Jedinými podmínkami, které opatrovníkovi ženy zabraňují anulování manželství, jsou porod a těhotenství.

Matka nemá pravomoc rozhodovat o otázkách týkajících se zdravotní péče, vzdělání, cestování a dokonce i rodného listu svého dítěte v nepřítomnosti otce.

Rozvedená žena nemůže cestovat se svým dítětem mimo Egypt bez souhlasu bývalého manžela. Ale muž, pokud má dítě v péči, má právo cestovat s ním bez souhlasu matky….

Nic se ovšem nehovoří o tom, jak bude zákon uplatňován vůči cizinkám. Podle definice zákona se však zdá, že je skutečně namířen vůči Egypťankám, i když je možné, že se nakonec začne šaría dodržovat ještě důsledněji a budou zakázány i cizinky na plážích v plavkách.

Na právo šaría se tak postupně začíná přecházet i v zemích, kde si již část populace zvykla na docela sekulární způsob života. Stávající snahy o návrat ke středověku ve stále více muslimských zemích tak nejspíš podnítí další invazní vlny. Navíc lze předpokládat, že lokálně budou časem platit podobná pravidla i v islamizovaných částech západoevropských zemí. Zatím tomu vše nasvědčuje…

Zdroj