Domácí

Vláda na hraně lidsko-právního zločinu?

Ministr Blatný a současná vláda jsou patrně na hraně naplnění skutkové podstaty zločinu v oblasti lidských práv. To, že si to neuvědomují, není omluvou, ale jen ilustrací toho, jaké následky na psychiku člověka má, když začne sloužit systému, jehož ekonomika je založena na diktátu redistribuční moci.

Ministr zdravotnictví Blatný odpovídí ve Sněmovně na otázku, zda by u nás bylo možné použít valcínku Sputnik 5:

„Zmíním se i k tomu, co tady bylo diskutováno, jako byly vakcíny mimo schválení Evropskou lékovou agenturou. Ano, Česká republika jako všechny ostatní země má i vlastní agenturu, u nás je to konkrétně SÚKL. Ale máme nejenom odborné, ale i právní závazky o tom, že záležitosti legislativy léků jsou spojovány s evropskou registrací. Nějaká pravomoc SÚKLu je v tom také přesně specifikovaná.

Neříkám, že by to nebylo vůbec možné, jenom upozorňuji na to, že pro mě jako lékaře je jakási odpovědnost nebo chcete-li autorita Evropské lékové agentury velmi vysoko. Evropská léková agentura má standardy, které jsou ještě přísnější než řada jiných zemí, v podstatě téměř nejpřísnější na světě. Ano, vede to k tomu, že schvalování někdy trvá delší dobu, ale je to zase něco, co právě, myslím si, děláme pro naše občany, aby třeba konkrétně vakcinace nebyla jen rychlá, ale aby byla i bezpečná. A z mého pohledu je to bezpečí tak jako vždy u všech ostatních léků ještě o něco výše než rychlost. Rozumím snaze kolegů, nekritizují, jenom upozorňují na to, že za Ministerstvo zdravotnictví určitě budu dávat tato doporučení, protože je považuji odborně za opodstatněná.“

https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/080schuz/s080016.htm

Takže by to bylo možné! Principiální překážka není. Tím spíše, že Sputnik V. používá i Izrael (a bude disponovat daty o její účinnosti). A také Maďarsko , člen EU a člen V 4 ji schválilo, viz:

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/koronavirus-nakaza-pandemie-nemoc-covid-19-vakcina-ockovani-madarsko-astrazeneca-sputnik-rusko.A210121_144508_zahranicni_dtt

Ministr Blatný a celá vláda si patrně neuvědomují, do jak rizikové oblasti se dostali. To, co jim může projít v případě Dukovan, v oblasti zabezpečení vakcín pro obyvatele naší země projít nemusí. Ze zásadních, tedy lidsko-právních důvodů.

Ale to je právě to „zatemnění mozku“, které přináší služba ekonomice založené na diktátu přerozdělovací moci. Znemožňuje sebereflexi toho, že se jedná v podstatě o zločinné počínání.  To, co dělá ministra Blatný a celá vláda (rozhodující ve sboru) není totiž ničím jiným než zneužitím pravomoci veřejné moci k omezení rovných podmínek umožňujících využít v systému veřejného zdravotnictví prostředky zachraňující v konkrétně dané situaci životy velkého množství občanů. Neboli – neodůvodněně zpolitizovaným rozhodnutím (u kterého je vážné podezření ze snahy vyhovět ekonomickým zájmům silným zahraničním lobby) ministr ve sboru s vládou zneužili administrativní nástroje k zabránění vstupu do lékařské praxe vakcíny, jejíž použití mohlo zachránit velké množství životů a ochránit zdraví velkého množství občanů, nehledě na zamezení velkých ekonomických škod.

V současné době se lze ještě vymlouvat na „neprůkaznost“, ale chování vlády může být posuzováno z hlediska principu předběžné opatrnosti a data mohou být brzy velmi průkazná.

Proto ještě jednou stojí za to apelovat na to, aby se členové vlády pokusili podívat na problém z pohledu normálního člověka, který není vězněm ekonomiky založené na diktátu redistribuční moci. (Mj. v tomto systému je těžké hájit rozhodování norimberským „plněním příkazů“, jak mj. vyplývá i z toho, co ministr Blatný říká ve Sněmovně.)

Zdroj