Svět podle lepšolidí

Zůstanou v Evropě statisíce nedeportovatelných zločinců?

Slovanka: Deportace je dnes asi jedinou možností, jak se alespoň na nějaký čas zbavit kriminálních nelegálních invazistů. Těch jsou zejména v zemích západní Evropy plné věznice a pokud už se náhodou u některého z nich objeví verdikt „deportace“, pak zdaleka není vyhráno.

Jak jsem upozornila už dříve, tak některé africké i asijské země odmítají přijímat své občany zpět, pokud je to proti jejich vůli. Takto už jsou dlouhodobě nedeportovatelní například Somálci, Eritrejci nebo Íránci.

K dalším nedeportovatelným patří ti kriminální vetřelci, u nichž se nepodaří zjistit skutečná země původu, tedy ani skutečná identita. To jsou ty statisíce džihádistů, kteří přicházejí do Evropy bez dokladů a zpravidla tvrdí, že jim ještě není 18.

Nově se objevila další výmluva zemí původu proč nepřijmout své vlastní občany. Nyní toho využívá především Afghánistán. Jak prohlásil pracovník, odpovědný za švédské MZ za deportace, Afghánci se nyní díky koronaviru stali nedeportovatelnými:

„Existuje mnoho Afghánců, kteří mají příkazy k deportaci, ale nyní Afghánistán říká, že musí mít důkaz, že nemají koronavirus. Afghánci pak samozřejmě takový test odmítají, protože se nechtějí vrátit domů,“ říká vedoucí pracovník švédského MV, zodpovědný za deportace.

Toto téma jsem dnes zvolila záměrně proto, že minulý týden v pátek proběhlo za zavřenými dveřmi jednání ministrů vnitra nebo zahraničí zemí EU, kde mělo dojít na projednání či snad konečné schválení tzv. migračního paktu EU.

Vyhledat informace stran výsledků tohoto jednání je takřka nemožné, nejspíš právě proto, že probíhalo víceméně tak, aby se o něm nic nedozvěděla široká veřejnost. Podle původních informací se za ČR měl účastnit Hamáček, jinde jsem se ovšem dočetla, že měl být účasten Petříček. Ať je to jak chce, tak předpokládám, že byla schůzka svolána za účelem rychlého schválení paktu, na což tlačí ty největší evropské země, zejména Itálie a Německo.

Zda skutečně došlo ke schválení či jen nějakým dílčím jednáním, nelze potvrdit, ale pokud by tak tomu skutečně bylo a migrační pakt EU by byl skutečně schválen, pak chci upozornit na to, že v návrhu nového migračního paktu mimo jiné stálo, že země, které zatím nepocítily větší „migrační zátěž“ budou mít možnost namísto přijímání nově příchozích žadatelů o azyl přijímat jedince určené k deportacím a posléze deportace organizovat.

Jenže povinnost podílet se na deportacích jasně stanoví, že všichni, kdo jsou určeni k deportaci, by měli být po 8 měsících neúspěšných pokusů přepraveni ze země, která deportaci nařídila, do země, která má deportace na starosti (to by podle všeho bylo zejména ČR, Polsko, Maďarsko, Slovensko a pobaltské země).

Vzhledem k tomu, že si země původu zpravidla kriminálních džihádistů hledají nové výmluvy proč deportované nepřijímat, pak je jasné, že tito jedinci nakonec zůstanou v zemích, které mají sloužit coby deportační.

Je velmi pravděpodobné, že nové praktiky Afghánistánu nyní přeberou i další země. Afghánistánu se to vyplatilo, neboť ti, kdo se tam vrátit nechtějí, jednoduše odmítnou test. Děje se tak samozřejmě po celé Evropě, což je o to horší, že Afghánci přichází do Evropy ve stále větším počtu a nebude tak vůbec jednoduché se jich zbavit.

Nyní tedy vyvstává otázka, jak dopadlo jednání ministrů na Radě Evropy stran migračního paktu. Pokud byl schválen (což je pravděpodobné, protože ministerské hlasování nežádá jednomyslnost), pak se může stát, že se skutečně nedeportovatelní jedinci začnou velmi brzy převážet do zemí, které mají za úkol deportace zajišťovat. Deportace, které ovšem v praxi nefungují….

Zdroj