Koronavirus

Buď sa slovenskí voliči spamätajú alebo nám zostane len ochrana Panny Márie.

Ján Čarnogurský: Ruskú vakcínu Sputnik V definitívne strácame. Strácame ju pre spojený odpor slovenských slniečkárov opretých o  zahraničných, najmä amerických liberálov.

Ruská firma nám vrátila platbu za dodávku vakcíny, z Maďarska prišli kamióny odviesť vakcínu do Maďarska, ktoré ju rado použije. Vakcínu strácame hanebným spôsobom. Vtedy predseda vlády Igor Matovič doviezol vakcínu s veľkou slávou, ale nedokázal ju dopraviť až k ľuďom, ktorí o ňu mali záujem. Jeho formát tak ďaleko nesiahal. Minister zdravotníctva – vtedy – Marek Krajčí udelil výnimku pre neregistrovaný liek, ale nepochopiteľne dal vakcínu na kontrolu Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL), aj keď jeho riaditeľka Zuzana Baťová sa už predtým vyjadrovala proti vakcíne. Ak minister predsa chcel mať aspoň trochu krytý chrbát, nemusel dať vakcínu ŠÚKL na celkovú kontrolu, ale mohol uložiť ŠÚKL vykonanie jednotlivých čiastkových kontrol. Teraz sa dozvedáme, že ich bolo štrnásť a všetky dopadli dobre. Neurobil to a spolu s predsedom vlády sa stali rukojemníkmi riaditeľky Baťovej. Baťová pustila do médií, že Sputnik na Slovensku nie je Sputnik, o ktorom priaznivo písal britský časopis Lancet. Dôvody neuviedla. Pustila do médií, že náš Sputnik je odlišný od Sputniku v iných krajinách. Tiež dôvody neuviedla. Vraj nedostala 80 % dokumentov, ktoré potrebovala. Akých dokumentov, neuviedla. Zaujímavé, že Sputnik používajú v 60-tich krajinách a nikomu dokumenty nechýbali. Teraz sa vyhovára, že na kontrole pracovali viacerí pracovníci ústavu. Iste, ale ako riaditeľka zodpovedá za všetky výstupy ústavu. Igor Matovič má pravdu, že Zuzana Baťová v prvom rade zodpovedá za hanbu, ktorá Slovensku vznikla. Jej vyjadrenia v Denníku N prezrádzajú, že jej správanie v kauze Sputnik bolo motivované politicky/ideologicky, nie odborne. Mala byť už dávno odvolaná z funkcie v ŠÚKL. Minister zdravotníctva Lengvarský na to nemá odvahu. V posledných dňoch hovoril len, či možno zverejniť zmluvu o kúpe Sputniku ako by to bol hlavný problém. Odvolanie Zuzany Baťovej z akejkoľvek funkcie v ŠÚKL sa bude pripomínať každej vláde, až sa nájde vláda, ktorá jej vystaví účet za pohanenie štátu. Aj za vyšší počet mŕtvych na covid pre znemožnenie použitia Sputniku.

Ponúka sa ako prirovnanie problém dokončenia vodného diela Gabčíkovo v roku 1991-2. Bol to väčší problém ako kauza Sputnik. Maďarsko bolo vehementne proti, ostatné štáty boli ticho, ale ani nás nepodporovali. Zárodky našich slniečkárov tiež propagovali iné riešenia ako dokončenie. Federálna vláda ešte ČSFR ponechala problém na slovenskú vládu. Federácia bola v rozpade, Slovensko nemalo prístup k medzinárodným nástrojom. Ale slovenská vláda v júli 1991 rozhodla o dokončení a vodné dielo sa dokončilo. Dokonca tak, že neskôr sme Medzinárodný súd v Haagu fakticky vyhrali. Vodné dielo je už takmer 20 rokov v prevádzke, dodalo do siete množstvo elektriny, náklady na výstavbu splatilo.

Súčasné slovenské vlády sú slabé. Nedokážu úspešne zmanažovať ani takú v podstate maličkosť ako bola kúpa a využitie vakcíny Sputnik. Čo ak Slovensko bude musieť čeliť väčšej výzve? Na Ukrajine rinčia zbrane. Európski slniečkári soptia na maďarského predsedu vlády Viktora Orbána. O čo úspešnejšie a efektívnejšie Orbán riadi Maďarsko než slovenské vlády riadia Slovensko. Buď sa slovenskí voliči spamätajú alebo nám zostane len ochrana Panny Márie.

JUDr. Ján Čarnogurský