Koronavirus

Nemocnice odmítají některé pacienty operovat?

Jindřich Kulhavý: Stále více se množí informace o tom, že některé české nemocnice požadují po svých klientech doklad o prodělaném očkování proti covidu-19 v případě, že jste objednáni na nějaký chirurgický zákrok. Pokud jej nepředložíte, jste vyřazeni z pořadníku, přestože v něm figurujete i déle, než existuje nějaký covid. Tato naprosto viditelná diskriminace se zdá být evidentně protiprávní a porušující platné české zákony a bude třeba se této problematice věnovat.

V řadách očkovaných převládá dojem, že odmítající vakcinaci jsou nezodpovědní a roznáší bacily a viry. Ve skutečnosti je tomu naopak, protože je všeobecně známo, že vakcína je dle všech poznatků ,,užitečná“ pouze tím, že snižuje intenzitu průběhu onemocnění covidem u těch, kteří ho prodělávají, ovšem za relativně vysokou cenu v podobě přenosu a účinků tzv. spikeproteinů. Vyjadřovat se k tomuto musí skuteční odborníci, nocméně o těchto proteinech se říká, že jsou zabijácké. Nakolik riziko ohrožuje ostatní, to ukáže čas a výzkum.

Jisté však je, že kolem vakcín už je tolik problémů a komplikací, že je s podivem, kolik lidí je ochotných očkování podstoupit jen proto, aby si mohli sednout na zahrádku, odletět na dovolenou či jít na masáž. Podmiňovat tyto činnosti vakcinací naprosto kontroverzní a zdaleka ne otestovanou chemií je zločinem proti lidskosti. A pokud se prokáže vše to, před čím varují odborníci bojující proti mRNA vakcínám, bude to katastrofa nejen pro mnoho nynějších idealistů, ale také práce pro soudy napříč celým světem.

Nicméně, pokud nutně politici a zkorumpovaní epidemiologové potřebují proočkovat 80% obyvatelstva, umožněme jim to a nepřesvědčujme přesvědčené zastánce vakcinace. Tito jsou velmi agresivní a doslova volají po trestání těch, kteří si svého života a zdraví váží natolik, že nepodléhají hysterii a mediální propagandě. Operují s vymyšlenými čísly zesnulých a s tím, že umřeli i jejich příbuzní a kamarádi. Je třeba si uvědomit, že tzv. s covidem zemřelo plno lidí s chatrným zdravím a po prodělání jiných a často neléčených chorob. Dále se započítávali i ti, kteří zahynuli při různých činnostech a dodatečně jim byl ,,diagnostikován“ covid. Počty nakažených vycházely z testování nepoctivými testy. Podaří li se tedy naočkovat předem plánované množství, které bude dále nutné přeočkovávat údajně 1x až 2x za rok, pak by mohli být obchodníci se strachem spokojení a nechat v klidu žít ty zdravé a přirozenou imunitou obdařené v klidu a pokoji.

Přístup nemocnic je však alarmující. Přestože to byly právě ony, odkud si mnoho lidí covid přineslo (tedy jestli vůbec skutečně existuje a nejde jen o touhu otrávit lidi právě těmi spikeproteiny), mělo by v nich díky hygieně a sterilizaci být nejbezpečněji. Tedy pokud tamní lékaři nemají potřebu Vás při zakašlání rovnou napojit na plicní ventilátor nebo nebudou li mít pokyn Vás po operaci kolene nechat umřít proto, aby veřejnost přesvědčili o oprávněném požadavku vakcinace. Navíc vzniká obava, že by chirurgický zákrok mohl být z principu odfláknut právě proto, že jste šli do právního sporu, který jste vyhráli.

Pomsta může být bolestivá, ovšem i lékaři jsou jen lidé s různými morálními nedostatky a špatnými lidskými vlastnostmi. O tom, že řadě z nich chybí zodpovědnost vycházející z Hippokratovy přísahy, nás denně přesvědčují při mediální demonstraci síly svědků covidových v rámci kampaně spuštěné na podporu očkování. Té mnozí podlehnou, takže očkované můžeme dělit na přesvědčené z důvodu důvěry v moderní vědu s přihlédnutm na absenci chápání schopného rozlišit péči o zdraví a byznys, druhá skupina je složená z těch, kteří chtějí mít klid a pokoj, mimo jiné také dosud běžnou lékařskou péči, za kterou si všichni platíme, ovšem jen některým bude poskytována.

Na závěr je třeba říct, že tato realita se děje ve státních nemocnicích, jejichž režie je hrazena zdravotními pojišťovnami a státem. Pokud tedy platíte sociální a zdravotní odvody, nemohou tato zařízení provádět segregaci svých pacientů. U soukromých klinik bychom to za určitých podmínek pochopili. Nicméně i tam platí zákony stejně jako například v jiných provozovnách vlastněných soukromníky. A ty se musí dodržovat. Evropská rada prohlásila, že diskriminace neočkovaných není možná a je protizákonná. Když už se tak často oháníme Evropskou unií, měli by politici respektovat i pro ně méně pohodlná usnesení. Pokud se za nás nepostaví a nevydají jasný pokyn, že se tyto ústavy chovají protoprávě, nemají dotyční co ve vládě a politice pohledávat.

Zdroj