Domácí

O vymývání mozků

Petr Bajnar: Jen menšina lidí své názory a myšlenky opírá o přemýšlení a analýzu problému. Většina lidí se podobá papouškům, názory přejímá z vnějšku, aniž by se nad jejich obsahem alespoň trochu zamyslela.
V dětství přejímáme názory od rodičů, učitelů a spolužáků. V dospělosti hrají klíčovou roli média, která formují názory a klima ve společnosti.

Jejich vlastníci tak rozhodujícím způsobem ovlivňují společenské dění. Využívají přitom znalostí psychologie, mimo jiné techniky vymývání mozků. Mistrem této techniky byl v minulosti říšský ministr propagandy Goebbels. Její podstatu vystihuje jednoduchá věta: „Stále dokola opakovaná lež se stává pravdou.“ Jinými slovy předkládání stále dokola jedné a té samé myšlenky vytváří určité informační pole, které vede k všeobecnému přijmutí myšlenky, třebaže by ona sama byla sebeabsurdnější.

Někomu by se mohlo zdát, že míra úspěšnosti vymývání mozků bude klesat s dosaženým stupněm vzdělání. Tak tomu však není. Platilo by to tehdy, kdyby vzdělání bylo vyvážené a zohledňovalo všechny hlavní složky osobnosti. Dnes se vzdělání ve školách bohužel soustředí takřka výhradně na rozum. Zapomíná se přitom na intuici-cit, který často dovede lidi ne tak chytré a s nižším vzděláním blíže pravdě než lidi rozumově vyspělé. Čistý rozum je často až příliš zaměřený na detail, chybí mu uvědomění širších souvislostí a tak může být zkušenými manipulátory a vymývači mozků snadno oklamán, zvlášť když se zdůrazní, že daný názor zastávají především lidé z měst a s vyšším vzděláním.

Žijeme v době covidové, kdy vymývání mozků dosáhlo nebývalých výšin. Cíleným vytvářením atmosféry strachu a opakovanými statistikami mrtvých se manipulátorům podařilo významnou část populace přesvědčit k tomu, aby se vzdala idejí právního státu, svobody a demokracie za kterou jsme v minulosti tak bojovali. Nyní jsme se dostali až tak daleko, že již možná okolo poloviny obyvatel podporuje zřízení covidového apartheidu, který rozdělí společnost na lidi dvou kategorií plnoprávné naočkované a na ty druhé nenaočkované, jejichž život bude velmi ztížen a omezen. Ještě před rokem by nikdo nevěřil, že je něco takového možné.

S projevy vymytí mozků se můžeme názorně setkávat zde v internetových diskuzi. Ve většině případu jsou tyto příspěvky plné urážek autora článku, či lidí majících odlišný názor než oni. Dnes dokonce otevřeně začínají podporovat i fašismus, když tleskají výrokům typu „Nenaočkovaní jsou dobytek, proti kterým je třeba použít dlouhý bič“.

Myslím že by jsme se na tyto lidi neměli zlobit. Je lidské podlehnout manipulaci jiných. V třicátých letech 20.století vymývání mozků podlehlo okolo 90% Němců a takový to byl kulturní národ. Bohužel než dojde k prozření udá se mnoho škod. Jako třeba nyní v případě vakcinačního šílenství nad kterým musí každý jen trochu přemýšlející člověk kroutit hlavou. Nebo si myslíte, že je opravdu normální vyměnit vakcínu za tenisky?

Poznámka na závěr: Jen tak mimochodem. Poslední rozhovor s paní Pekovou na youtube.com vydržel pouze týden. Proč se tady s jiným názorem třeba na vakcinaci nevede diskuze a jen se označí za dezinformaci a umlčí? Krajské listy, k tomu poskytly zajímavý komentář.

Zdroj