Svět podle lepšolidí

Příkazy, rozkazy a nakonec dělení na poslušné a neposlušné

Jde o první pokus o uzákonění segregace lidí při užívání některých služeb od druhé světové války. Hitlerovi by se tento postup hodně líbil.

Vláda rozeslala poslancům návrh novely Zákona o ochraně veřejného zdraví. O co pak jí jde? O nic menšího jako zavedení covid pasu a to napořád. Prý podle aktuální epidemiologické situace. Tohle jim musí spolknout jen totální debil a to v naší zemi ještě všichni nejsou. Ano, mívali jsme očkovací průkazy na exotické choroby a také očkovací průkazy pro psy. Nehodlám jet ani do exotiky a rozhodně nejsem pes. Tak nač mi bude věc, co ze mně dělá ovečku nechávající si napíchat vakcínu kterou nechci.

Nějaká dovolená  u moře nemůže být pro normálně myslícího člověka motivem pro píchání vakcíny s pochybným účinkem a navíc s neustále se opakujícím čase očkování. Ne, to nebude jednou nebo dvakrát. To bude pořád. Máme celé roky očkování proti chřipce, ale bylo to dobrovolné. Tak se z chřipky stal covid a najednou se nás snaží vnutit povinnost. Nikdy jsem se nedala očkovat na chřipku a nevidím jediný důvod s tím začínat.

Pane ministře, měníte názory jako ponožky, neumíte si spočítat vlastní nemovitosti a vaše jednání je přinejmenším podivné. Pan Babiš musí být úplně v pr….když do křesla ministra zvolil vás. Nectíte nic, dokonce ani právo. Věta kterou jste sám řekl je dostatečně jasná.

Tento paragraf pochopí každý kdo si do přečte a není to už žádná legrace. Tedy jde o naši svobodu, ze které nám neustále ukrajují.

§ 69 odst. 1 písm. i)

Omezení účasti na veřejné nebo soukromé akci nebo vstupu do veřejnosti jinak přístupného prostoru, včetně provozoven nebo jiných prostor, do nichž je vstup vázán na členství, úhradu nebo jinou podmínku, tak, že jsou umožněny pouze fyzickým osobám, které pořadateli nebo organizátorovi akce nebo provozovateli nebo majiteli veřejnosti jinak přístupného prostoru nebo jimi pověřené osobě prokáží způsobem stanoveným mimořádným opatřením, že se podrobily očkování proti infekčnímu onemocnění nebo toto infekční onemocnění prodělaly nebo se podrobily testu nebo vyšetření na přítomnost původce infekčního onemocnění s negativním výsledkem.

Petr Arenberger chce uzákonit, že neočkovaným a netestovaným, ale zdravým lidem budou zakázány některé služby. Jde o první pokus o uzákonění segregace lidí při užívání některých služeb od druhé světové války. Hitlerovi by se tento postup hodně líbil. Taky dělil národ na kastu a podkastu. Chcete změnu? Tak si pořádně rozmyslete, co v následujícím půlroce uděláte. Studujte programy a hlavně studujte koalice které se stejně rozpadnou. Uvědomte si, že ministrany s 5% tam budou jen pro sezení a braní výplaty z vašich daní.

Zdroj