Svět podle lepšolidí

Pouze jeden ze 125 Somálců ve Švédsku není na sociálních dávkách

Somálci patří v rámci invaze k největším hrozbám hned z několika důvodů. Jednak je mezi těmi, kdo přichází do Evropy nemalý počet členů některé z islámských bojůvek (v Somálsku je velmi aktivní al Šabáb), Somálci jsou poměrně častými pachateli násilné kriminality a nejhorší je pak na tom všem fakt, že Somálsko nepřijímá zpět své k deportaci určené občany.

Somálci si už před lety podle všeho dali jakýsi “závazek”, že obsadí Evropu. Jejich počty se sice zdaleka nevyrovnají počtům například Nigerijců, nicméně schopnost se množit, obzvlášť v případě, kdy jsou za to ještě štědře placeni, je stejná. Navíc, Somálsko je zemí, kde platí právo šaría, které se v mnoha ohledech skutečně dodržuje, tyto své zvyklosti si pak Somálci přenáší i do Evropy.

Je to už asi 10 let, co bylo natočeno video níže. Somálci ve Švédsku požadovali domy, mešity, dětská hřiště. To vše samozřejmě za NIC.:

Somálci si skutečně mnohé z toho “vyřvali” a dnes jich je ve Švédsku docela slušný počet. Nicméně jen každý 125. Somálec je schopen se uživit a nebere žádné dávky. Tedy z tisíce je to celých 8 pracujících Somálců… A to jsou v nich započteni i ti, kteří jsou zaměstnáni v různých integračních a migračních centrech, kde působí třeba jako tlumočníci…

Vyšetřovací služba Riksdag (RUT) jménem umírněných zkoumala pokrok integrace Somálců, kteří emigrovali do Švédska po dobu čtyř let až do roku 2019. Na konci tohoto období se podle zprávy Umírněné strany dokáže uživit prací pouze jeden ze 125 Somálců.

V roce 2019 činil medián příjmů z práce nebo hospodářské činnosti mezi lidmi v produktivním věku ze Somálska, kteří přišli v posledních čtyřech letech, něco přes 100 SEK měsíčně (asi 250Kč).

Příjmy Somálců ve Švédsku se tak téměř vždy skládají z dávek namísto soběstačnosti. Umírnění definovali soběstačnost jako příjem z práce ve výši 12 500 SEK měsíčně čistého. To znamená, že ne více než jeden ze 125 dotázaných Somálců pracoval či byl schopen vydělat alespoň toto na švédské poměry minimum.

Z peněz daňových poplatníků se živí nejen Somálci, kteří pravidelně žijí z dávek namísto práce, ale také Arabové. Například odpovídající medián příjmů lidí ze Sýrie byl ve stejném období těsně pod 4 000 SEK měsíčně. Zbytek příjmů tvořily dávky.

Integrační komise Umírněné strany nyní navrhuje zvýšenou repatriaci nelegálních Arabů a Somálců jako jedno z opatření ke snížení břemene dotací. Mnohé z nejobtížnějších skupin přistěhovalců na trhu práce dnes pocházejí ze zemí, které odmítají přijmout své vlastní občany, pokud se nevrátí dobrovolně, ale Umírnění to chtějí změnit.

“Švédsko by mělo požadovat, aby země původu, které obdrží švédskou pomoc, spolupracovaly při zpětném přebírání svých občanů. Mohly by to být například země jako Irák, Írán a Somálsko,” napsala ve své zprávě integrační komise strany a dodala: “Důsledkem odmítnutí přijmout svého občana, kterému bylo odepřeno právo pobytu ve Švédsku, by mělo být, že celá podpora nebo její část bude stažena.”

Velká část Somálců však již získala švédské občanství, což znamená, že podle současných právních předpisů nemohou být deportováni, i když si nemohou vydělat na živobytí ani ve Švédsku. A samozřejmě se švédským občanstvím jsou zároveň i občany EU.

K uvedenému jen připomínám, že právě fakt, že některé země – včetně Somálska –  zásadně nepřijímají své deportované občany, chce využít EU. Proto zakotvila v novém migračním paktu možnost zříci se přijímání přivandrovalců v rámci jejich přerozdělování a namísto toho se starat o deportace. Právě desetitisíce takto nedeportovatelných Somálců, Eritrejců nebo Íránců by pak zůstávaly v zemích, které by byly určeny k deportacím, což by se samozřejmě týkalo i ČR.

Zde je třeba zdůraznit, že většina těchto jedinců jsou kriminálníci, často recidivisté. Po 8 měsících neúspěšných pokusů o deportaci by byli tito Somálci (Íránci, Eritrejci….) převezeni do země, která bude mít za úkol deportaci dokončit. Avšak u uvedených zemí (a několika dalších) jednoduše deportace možná není, takže invazisté zůstávají v zemi, která je má na základě pravidel , uvedených v paktu, deportovat…

Zdroj